zielone okno

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 
 
 


Rtęć w Unii


 

Komisja Europejska zakończyła w listopadzie br. konsultacje internetowe na temat kwestii związanych z ratyfikacją i wdrożeniem przez UE Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci. Konwencja została podpisana w październiku 2013 r. Było to pierwsze od dziesięciu lat porozumienie międzynarodowe w dziedzinie środowiska. Jest to globalny traktat, którego celem jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska przed szkodliwymi skutkami stosowania rtęci oraz stopniowe wycofanie wielu jej obecnych zastosowań. Odpowiedzi na konsultacje zostaną wykorzystane przy przygotowaniu ratyfikacji przez służby Komisji.


W Unii obowiązuje już kompleksowy zbiór przepisów dotyczących rtęci, które regulują handel rtęcią oraz kwestie związane z produktami zawierającymi rtęć, odpadami, jakością wody, emisjami do atmosfery oraz uwalnianiem rtęci do wody i gleby.

Unia Europejska podpisała konwencję z Minamaty i zamierza stać się jej stroną. Konwencja z Minamaty w dużej mierze zawiera co prawda środki podobne do obowiązujących przepisów UE lub identyczne z tymi przepisami, jednak konieczne będzie wprowadzenie pewnych dodatkowych przepisów. Niektóre elementy prawodawstwa UE muszą zostać odpowiednio zmienione. W szczególności wykryto luki w prawodawstwie UE w następujących obszarach:

  • ograniczenia przywozowe dotyczące rtęci metalicznej z krajów niebędących stronami konwencji

  • zakaz wywozu niektórych produktów zawierających rtęć

  • stosowanie rtęci w produktach i procesach, które nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu

  • ograniczenia w zakresie niektórych procesów, w których używa się rtęci

  • wykorzystanie rtęci przy wydobywaniu złota na małą skalę.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego