zieloneokno.org

Informacje o rtęci

Rtęć, pierwiastek z grupy metali przejściowych, wzbudza niepokój ze względu na jej wyjątkową szkodliwość dla ludzi i środowiska. Ze względu na swoją lotność i zdolność do akumulacji w organizmach żywych, rtęć stanowi realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, zwierząt oraz ekosystemów wodnych. W formie organicznej, głównie metylortęci, może przedostać się do łańcucha pokarmowego, powodując poważne uszkodzenia układu nerwowego, mózgu i narządów wewnętrznych. Nawet niewielkie ilości rtęci emitowane do atmosfery w procesach przemysłowych mogą rozprzestrzeniać się na duże odległości i ostatecznie osiadać w wodach, zanieczyszczając je na długie lata. Dlatego kontrola emisji rtęci oraz świadomość ryzyka z nią związanego są nieodzowne dla ochrony zdrowia ludzi i zachowania równowagi ekologicznej naszego globu.

Wiedza

Rtęci Powiedz Nie. Tworzymy zdrowszy świat, wolny od rtęci. Chroniąc środowisko przed rtęcią, chronimy przyszłość dla następnych pokoleń. · (c) Rtęci Powiedz Nie